OPEN BRIEF

Over hoe we als Westlandse christenen met homo’s willen omgaan

Westland, september 2013

Downloads

Homo’s voelen zich onveilig in het Westland, zo bleek recent uit onderzoek. Heel wat media berichtten daarover rond half augustus. Een ‘conservatief-christelijke cultuur’ is in de media vaak genoemd als één van de oorzaken.

Als christenen schrijven we deze brief niet om ons straatje schoon te vegen. Want we weten dat er vaak liefdeloos en onkundig met homo’s en lesbiennes is omgegaan. Er zijn situaties waarin wel geluisterd is, maar er is niettemin veel leed veroorzaakt, ook in het Westland: verstoting uit families en kerken, eenzaamheid en soms nog erger. Dat leed valt nauwelijks te herstellen.

We schrijven deze brief omdat dat we flink geschrokken zijn van dit nieuws. En omdat we als Westlandse christenen willen staan voor andere cultuur dan ‘niet welkom’. Treiterijen en geweld tegen homo’s zijn onacceptabel!

Binnen onze kerken denken we verschillend over de vraag of je homoseksuele gevoelens kunt praktiseren. Tegelijk zijn we één in het geloof dat de mens geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom zijn we geroepen om waardig met elkaar om te gaan. Homo’s en lesbiennes zijn welkom en we willen ervoor zorgen dat ze zich veilig kunnen voelen, in het Westland én in onze kerken. Juist in onze kerken.

We geloven in een kerk die zo veilig is dat we open kunnen praten over onze fouten, onze twijfels en onze diepste hoop. En ook over onze seksuele voorkeur. We dromen van een kerk die functioneert als een oefenruimte om goed met elkaar om te gaan. En als we fouten maken, doen we ons best om te zorgen dat ‘elkaar vergeven’ een plek krijgt. Zoals we allemaal vergeving nodig hebben van Jezus Christus zelf.

Met deze open brief spreken we uit dat we als christenen willen bijdragen aan een veilige cultuur. We willen een liefdevolle plek bieden aan homo’s en lesbiennes, zodat wij - samen met vele andere Westlanders - een bijdrage leveren aan een Westland waar iedereen welkom en veilig is.

Deze open brief is op persoonlijke titel ondertekend door voorgangers van allerlei kerken in het Westland:

Cor Agterhof
Piet Backer
Jacqueline Bakker
Ronald Dits
Geke de Haan
Jan Henzen
Mark Honselaar
Eelco Hordijk
Dirk Jorissen
Eibert Kok
Ariane Kuijvenhoven
Arjan De Kwaadsteniet

Max Kwee
Jurgen Lindenhols
Hans Mast
Carel van der Meij
Hans Meijer
Irene van der Meulen
Adriaan Molenaar
Eric Moor
Henk Overdijk
Gertjan Pellikaan
Niek Smit

Martin Straathof
Jaap Steenvoorden
Mark Verrips
Jantine Veenhof
Gerjanne van der Velde
Martijn Vellekoop
Dennis Verboom
Bastiaan van der Wal
Sonja Wennekers
Henk Zeeman
Jan van Zijderveld

Martijn Vellekoop (links) en Hans Mast (rechts) met de open brief.
Foto door Thierry Schut, dit graag vermelden bij publicatie.